Opzet

E-learning alleen is, net als alleen een klassikale opleiding, nooit de oplossing. De kennis opgedaan bij het doorlopen van een e-learning module beklijft pas wanneer deze relevant voor en toepasbaar in de praktijk is. En er moet ook een duidelijke transfer naar de praktijk plaatsvinden. Al deze elementen komen terug in de modules van ZorgVooraf.

Om de transfer naar de praktijk te ondersteunen, wordt bij iedere e-learning een (digitale) toolbox geleverd.

De bouwstenen waaruit een module bestaat zijn:

  • E-learning met uitleg van de theorie
  • Databank met toetsvragen
  • Toolbox

Met deze bouwstenen kan een leerpad met of zonder entreetoets worden samengesteld.

 

1. Entreetoets (optioneel)

De deelnemer begint met een entreetoets. Beantwoordt hij meer dan 80% van de vragen goed, dan krijgt hij zijn certificaat. Hij hoeft de theoriemodule en de eindtoets dan niet meer te doen. Is de score lager dan 80%, dan gaat hij verder met de theoriemodule.


2. Theoriemodule

De deelnemer doorloopt de theoriemodule. In de theoriemodule wordt de relevante theorie uitgelegd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van video, foto’s, voice-over en tekst. Bovendien krijgt de deelnemer een aantal verwerkingsvragen. Deze vragen tellen niet meer voor de toetsscore.


3. Eindtoets

Nadat de theoriemodule is doorlopen, doet de deelnemer de eindtoets. Bij de eindtoets geldt ook een slagingspercentage van 80%. Haalt hij dat niet in één keer, dan krijgt hij nog een tweede kans. Tussen de eerste en tweede kans zit wel een bepaalde tijd, bijvoorbeeld een paar uur. Heeft de deelnemer de eindtoets gehaald, dan krijgt hij een certificaat. Heeft hij de toets na twee keer niet gehaald, dan is dit reden voor een gesprek.


4. Transfer naar praktijk met toolbox

Om de transfer naar de praktijk te ondersteunen, wordt bij iedere e-learning een digitale toolbox geleverd. Deze toolbox bestaat uit:

  • implementatieplan
  • suggesties voor activiteiten
  • ondersteunende materialen (posters, checklists, etc)
  • (mini)audits waarmee de resultaten gemeten kunnen worden

Met deze toolbox kunt u zelf, of met uw contactpersonen voor infectiepreventie zorgdragen voor de implementatie. Mocht u daarbij ondersteuning nodig hebben, dan kan ZorgVooraf deze ondersteuning bieden.