Module Persoonlijke hygiëne

Persoonlijke hygiëne

In deze module wordt duidelijk gemaakt waar je je als medewerker ten aanzien van persoonlijke hygiëne aan dient te houden. Onderwerpen zoals haardracht, werkkleding, sieraden, nagels en gebruik van telefoons en tablets komen nadrukkelijk aan de orde.


Doelgroep

De module is geschikt voor alle medewerkers en vrijwilligers binnen verpleeghuizen, verzorgingshuizen en in de thuiszorg.


leerdoelen

Na het doorlopen van deze module weet de deelnemer:

 • waarom persoonlijke hygiëne belangrijk is bij werken in de gezondheidszorg
 • op welke manier hij hier veel invloed op kan uitoefenen
 • welke eisen gesteld worden aan werkkleding in de zorg
 • welke eisen er aan schoeisel gesteld worden
 • hoe langere haren gedragen moeten worden
 • wat wel en niet mag ten aanzien van nagels en kunstmateriaal
 • dat er geen hand en polssieraden gedragen mogen worden en waarom niet
 • dat verspreiden van micro-organismen bij niesen of hoesten geminimaliseerd moet worden en hoe je dat kan doen
 • dat hij niet mag eten en drinken tijdens het werken
 • hoe hij moet voorkomen dat telefoons en tablets een bron van micro-organismen worden
 • wat hij moet doen als hij zelf een infectie heeft, of denkt te hebben

Gemiddelde tijdsduur

40 minuten


Accreditatiepunten

1 punt