Module Micro-organismen

Micro-organismen in de zorg

In deze module wordt uitgelegd wat micro-organismen zijn, hoe ze zich verspreiden en hoe je groei en verspreiding kunt beïnvloeden.


Doelgroep

De module is geschikt voor alle medewerkers en vrijwilligers binnen verpleeghuizen, verzorgingshuizen en in de thuiszorg.


leerdoelen

Na het doorlopen van deze module weet de deelnemer:

  • wat micro-organismen zijn en hoe ze er uit zien
  • wat het verschil is tussen virussen en bacteriën
  • wat goede en slechte bacteriën zijn
  • hoe bacteriën groeien en welke groeifactoren er zijn
  • hoe je binnen jouw werk de groeifactoren van bacteriën kunt beïnvloeden
  • hoe snel bacteriën zich kunnen delen
  • hoe bacteriën zich in jouw werkveld verspreiden
  • hoe je de verspreiding kunt stoppen

Gemiddelde tijdsduur

40 minuten


Accreditatiepunten

1 punt