Module Handhygiëne

Handhygiëne

Handhygiëne is de belangrijkste maatregel om verspreiding van micro-organismen in zorginstellingen te voorkomen. In deze module worden de indicaties voor handhygiëne, de uitvoering van handhygiëne en de vormen van handhygiëne zoals wassen en desinfecteren besproken.


Doelgroep

De module is geschikt voor alle medewerkers en vrijwilligers binnen verpleeghuizen, verzorgingshuizen en in de thuiszorg.


leerdoelen

Na het doorlopen van deze module weet de deelnemer:

  • wat handhygiëne inhoudt
  • waarom handhygiëne in de gezondheidszorg (extra) belangrijk is
  • welke belangrijke rol hij hiermee vervult in het doorbreken van de besmettingscyclus
  • hoe handen moeten worden gewassen en gedesinfecteerd
  • wat er gebeurt als er een stap in het was- of desinfectieproces overgeslagen wordt
  • wat het verschil is tussen het effect van wassen en desinfecteren
  • wanneer handen gewassen of gedesinfecteerd moeten worden
  • wat verzorging van de handen inhoudt

Gemiddelde tijdsduur

40 minuten


Accreditatiepunten

1 punt