Module Desinfectie

Desinfectie

In sommige gevallen is reinigen niet voldoende en moet er ook worden gedesinfecteerd. Bijvoorbeeld als een cliënt heeft gebraakt of er bloed aan de verbandschaar zit.

Wat desinfecteren is, wanneer en waarom er gedesinfecteerd moet worden, welke middelen je hiervoor moet gebruiken en hoe een desinfectie moet worden uitgevoerd, komt in deze module aan bod.


Doelgroep

De module is geschikt voor alle medewerkers en vrijwilligers binnen verpleeghuizen, verzorgingshuizen en in de thuiszorg.


leerdoelen

Na het doorlopen van deze module weet de deelnemer:

  • wat desinfectie is
  • welke desinfectiemethoden onderscheiden worden
  • wanneer er gedesinfecteerd moet worden
  • waar je op moet letten bij desinfecteren
  • welke extra veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen bij desinfecteren
  • welke desinfectantia gebruikt worden en welke eigenschappen deze hebben
  • hoe de desinfectantia gebruikt moeten worden

Gemiddelde tijdsduur

40 minuten


Accreditatiepunten

1 punt