Onderwerpen

Hieronder staan de onderwerpen waarover ZorgVooraf e-learning modules heeft (of aan het ontwikkelen is).

De modules zijn beschikbaar in een variant waarin een uniform wordt gedragen en in een variant waarin in eigen kleding wordt gewerkt. Inhoudelijk zijn deze varianten gelijk.

Alle medewerkers hebben in hun werk te maken met infectiepreventie. Maar niet allemaal op dezelfde manier. Van een (coördinerend) verpleegkundige wordt in verband met een isolatie andere kennis gevraagd dan van een verzorgende. Terwijl op het gebied van handhygiëne van iedereen dezelfde kennis wordt verwacht.

Bij ZorgVooraf worden modules, indien het onderwerp daarom vraagt, gedifferentieerd naar 
functie en/of takenpakket.

De onderwerpen

Micro-organismen in de zorg

Persoonlijke hygiëne

Handhygiëne


BRMO

Handschoenen en overige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

Isolatie en BRMO in de praktijk


Uitbraak Noro

Uitbraak Influenza

Uitbraak BRMO: MRSA


Desinfectie