IP-CARROUSEL

Een actief infectiepreventiebeleid voorkomt de verspreiding van infectieziekten en van resistente bacteriën. Infectiepreventie is onmisbaar en onlosmakelijk verbonden met de veiligheid van patiënten en medewerkers. Implementatie van infectiepreventie-protocollen moet voorzien in een drietal aspecten: KENNIS, MOTIVATIE, FACILITERING.

De IP-CARROUSEL is een systeem waarbinnen kennis en motivatie van alle betrokkenen duurzaam worden verhoogd, waardoor infectiepreventie op een efficiënte en effectieve wijze blijvend in de zorgorganisatie wordt ingebed.

De basisonderwerpen infectiepreventie worden in een periodieke cyclus van bijvoorbeeld 3 maanden op de werkvloer gepresenteerd. Het geheel van een aantal cycli vormt tezamen de IP-CARROUSEL.

Meer informatie over de IP-CARROUSEL?
Klik op onderstaande afbeelding om de brochure te downloaden.
Of neem Contact met ons op.