Aankoop of abonnement

De modules kunnen aangekocht worden zodat ze onbeperkt door uw medewerkers gebruikt kunnen worden. Tevens bestaat de mogelijkheid om aangekochte modules te personaliseren met bijvoorbeeld uw eigen logo. Uw aangekochte modules blijven up-to-date, omdat ZorgVooraf u voorziet van de benodigde updates bij aanpassingen in landelijke richtlijnen en/of regelgeving.

Bij lagere aantallen is het financieel vaak interessanter om modules in een abonnementsvorm af te nemen. Gedurende de abonnementsperiode hebben uw zorgmedewerkers toegang tot de modules waarvoor een abonnement is afgesloten.

De modules worden ontwikkeld zodat ze geschikt zijn voor gebruik in alle verpleeghuizen, woonzorgcentra, kleinschalig wonen en thuiszorg. Ze worden actueel gehouden door en blijven eigendom van ZorgVooraf.

Keuzemogelijkheden binnen de abonnementen

Wilt u de modules van ZorgVooraf inzetten in uw organisatie, dan heeft u de keuze uit een aantal opties:

Welke modules?

Neemt u een abonnement voor één specifieke module of kiest u voor meerdere modules? Alles is mogelijk. In overleg wordt bepaald welke modules voor welk aantal medewerkers beschikbaar wordt gesteld. Op basis hiervan wordt een abonnementsprijs bepaald.

Welke leeromgeving?

Wilt u de e-learning modules aanbieden via uw eigen online leeromgeving, of maakt u liever gebruik van de leeromgeving van ZorgVooraf? Gebruik van de leeromgeving van ZorgVooraf is in de abonnementsprijs verwerkt. Maakt u gebruik van uw eigen leeromgeving, dan worden de modules aangeboden via een LTI-verbinding.

Investering

U betaalt een prijs per gebruiker per jaar. Afhankelijk van het aantal medewerkers en het aantal modules dat wordt gevolgd, wordt in overleg een abonnementsprijs vastgesteld.

Heeft u interesse, dan maken we graag een voorstel op maat.