Home

Welkom

ZorgVooraf biedt als academie voor infectiepreventie scholing in de vorm van e-learning en verdere implementatie op de werkvloer, op het gebied van infectiepreventie, specifiek gericht op medewerkers in de verpleeghuis-, woonzorg- en kleinschalig wonen-sector.

Hiermee beantwoordt ZorgVooraf aan de ruime behoefte van instellingen om grote groepen medewerkers op een kwalitatief hoogwaardige en financieel aantrekkelijke methode op dit onderwerp te scholen. Zo wil ZorgVooraf een bijdrage leveren aan verbetering van de kwaliteit van zorg voor ouderen.

…voor iedereen die op zoek is naar e-learning en verdere implementatie op de werkvloer van

hygiëne en infectiepreventie in de verpleeg-, woonzorg- en thuiszorgsector

info@zorgvooraf.nl
06-42274225